O projektu

Projekt digitalizace české kinodistribuce má první počátky v roce 2005. V současné době je v projektu zapojeno mnoho subjektů a institucí. Hlavním zastřešujícím motorem je Unie Digitálních Kin, která hájí zájmy provozovatelů digitálních kin, jedná s dalšími státními (MKČR) i nestátními institucemi (ProDigi, UFD, APK). Více infromací najdete na tomto WEBu v sekci Unie Digitálních Kin