Životnost xenonových lamp

lampa-jetaDostupnější laserové zdroje světla pro kinoprojektory jsou stále ještě hudbou budoucnosti, byť už nepříliš vzdálené. Jistotu stále představují xenonové lampy (technicky korektněji výbojky), jež při správném provozu vydrží přes tisíc hodin. Co ovlivňuje životnost a jak je to s jejich reklamacemi? 

Xenonová výbojka s krátkým elektrickým obloukem představuje zdroj světla, jehož využití je omezeno skutečností, že baňka z taveného křemene je naplněna xenonem pod vysokým tlakem, který dosahuje (záleží na typu konkrétní lampy) i hodnoty přes dvacet atmosfér, ale během provozu stoupá třeba i na trojnásobek. Exploze výbojky je sice krajním případem, ale výjimečně k ní dochází a musí být proto chráněna pevnou lampovou skříní (neboli „lamphausem“). Tato důležitá součást každého kinoprojektoru není právě laciná: podle provedení a svého příkonu se její cena pohybuje řádově v desítkách tisíc korun. Jednu z důležitých podmínek pro správné používání xenonové výbojky představuje nejvyšší přípustná odchylka síťového napětí. Ta se liší podle konkrétního typu, nikdy se však nepohybuje v rozmezí vyšším než ±10 % jmenovité hodnoty, jinak může v extrémním případě dojít ke zhasnutí výbojky (při podpětí), každopádně takový stav může vyvolat změny barvy a světelného toku i zkrátit její životnost. Provozuschopnost výbojky také negativně ovlivňuje krátkodobý provoz v kombinaci s častým spínáním (jako odstrašující příklad můžeme uvést několikaminutový interval). K reklamacím před uplynutím záruční doby dochází poměrně často, ale jejich uznání je mnohdy kontroverzní, protože provozovatel kina sice obvykle proškolí promítače, jak jednu z drahých součástek kinoprojektoru „udržet při životě“ co možná nejdéle, ale nezodpovídá už za parametry elektrické rozvodné lamp USHIOsítě, které nemusí být zvláště ve městech se silnou průmyslovou výrobou stálé, ani za její chování za silných letních bouřek, kdy úder blesku do vedení vysokého i velmi vysokého napětí vyvolává přepětí i různé napěťové rázy. Prodejce tyto okolnosti obvykle při reklamaci zohledňuje, ale je statisticky prokázáno, že v některých regionech dochází k reklamacím xenonových výbojek častěji. Aby kino ve svém projektoru neprovozovalo lampu zadarmo, kdy nefunkční xenonovou výbojku opakovaně nahrazuje "vyreklamovaný" nový kus, snižuje u něho prodejce záruční lhůtu o hodiny, jež reklamovaná lampa v kinoprojektoru zdárně absolvovala. 

 

Vaše názory